Liên hệ với chúng tôi

Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn
Địa chỉ: Phố Phú Sơn - P. Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh
Điện thoại:
(84-222) 3871777 / 0975930999
Fax:
(84-222) 3871555

Thông tin liên hệ